Kotkan Moottoriveneseura

Kotkan Moottoriveneseura ry:n omistamasta tukikohdasta käytetään nimitystä Kuuttinki. Se sijaitsee Neuvottoman edustalla Kuuttingin saaressa.

1.Kuuttingissa jokaisen tulee noudattaa tätä järjestyssääntöä sekä muita johtokunnan antamia ohjeita.

2. Maihinnousuun ovat oikeutetut ainoastaan seuran jäsenet ja heidän veneessä mukana oleva seurueensa. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Suuremman vierasryhmän voi tuoda ainoastaan johtokunnan luvalla.

3.Laituripaikkoja ei saa varata, vapaana olevaan paikkaan voi sijoittaa oman veneensä, ainoan poikkeuksen tekee vene, joka kokonsa ja syväyksensä puolesta voi vain sijoittua määrättyyn paikkaan. Myöskään veneen vieminen etukäteen paikan varaamiseksi on kielletty.

4.Kuuttingin sauna on jäsenten käytettävissä. Tarkemmat saunan käyttöohjeet ovat saunatiloissa ja grillikatoksessa.

5.Kävijöiden tulee käsitellä seuran omistamaa kiinteistöä ja irtaimistoa asiaankuuluvalla huolellisuudella.

6.Jokaisen vierailijan tulee noudattaa hyvää järjestystä ja ehdotonta siisteyttä. Jätteiden jättäminen saareen tai upottaminen sekä veneen wc:n tyhjentäminen satama-alueelle tai saaren käymälöihin on ehdottomasti kielletty.

7. Kalastuksesta on nähtävissä erillinen ohje, jota on noudatettava.

8. Liikuttaessa Kuuttingissa tulee jokaisen ottaa huomioon saaren muut asukkaat ja välttää liikkumista oman alueen ulkopuolella.

9. Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaataminen on kielletty. Pyritään käyttämään valmiita polkuja luonnossa.

10. Satamassa on koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä ja veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei kotieläimistä aiheudu haittaa ja häiriötä muille venekunnille.

11. Jokainen jäsen on oikeutettu lunastamaan Kuuttingin saunanavaimen. Avain on henkilökohtainen ja sen luovuttaminen seuran ulkopuoliselle on kielletty. Havatuissa rikkomustapauksissa jäseneltä voidaan kieltää Kuuttingin käyttö ja periä avain takaisin.

12. Tulenteko on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. Poistuttaessa saaresta on ehdottomasti huolehdittava siitä, että tuli kaikissa tulisijoissa ja grilleissä on varmasti sammunut.

13. Moottorin tai generaattorin tarpeeton käyttö on satamassa oltaessa kielletty.

14. Radioita, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten, etteivät ne häiritse toisia venekuntia tai ympäristöä. Laitureilla on suotava yörauha sitä haluaville. Arkena 23-07 ja viikonloppuna 24 -08 on kaikenlaista ylimääräistä ääntä laiturialueella tai sen läheisyydessä vältettävä.

15. Veneet kiinnittyvät poijuihin ja laitureihin omalla vastuulla. Seura ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista.

16. Ampuma-aseiden tuonti Kuuttinkiin ja niiden käyttö on kielletty.

17. Kun seuran sääntöjä tai määräyksiä rikotaan, on asianomaiselle heti huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta, on asiasta ilmoitettava seuran toimihenkilölle.

18. Näiden sääntöjen tahallisesta rikkomisesta voidaan rikkojalle antaa seuran hallituksen määräämä rangaistus.

19. Naapurissa olevan yksityismökin omistajalle on varattu yksi venepaikka. Tämä on voimassa vain nykyisen mökin omistajan kanssa.

20. Päärakennuksesta on vuokrattavissa huoneita ja rakennusta käytetään seuran tapahtumissa

Nämä järjestyssäännöt  astuvat voimaan Kotkan Moottoriveneseura ry:n johtokunnan päätöksellä 14.05.2009.

Toimitaan kaikki yhdessä niin että saaressa säilyy hyvä ja reilu meininki !

Yhteystiedot

Traktori seuratraktori

0400 659 509

arki 8-16

0440 950 747

illat ja vkl

  • Sivusto päivitetty: 26.10.2021, 09:55.