Kotkan Moottoriveneseura

ILoq-järjestelmä

Kotkan moottoriveneseurassa otetaan asteittain käyttöön Iloq-lukitus. Käyttäjälle luovutettuun avaimeen ohjelmoidaan kulkuoikeuksia eri kulkualueisiin hänen maksamien maksujen mukaisesti. Kulkualueita ovat venelaiturit, Metsolan öljykoppi tai Kuuttingin sauna sekä varasto tai talon vuokrahuone. Kulkuoikeudet otetaan pois maksamattomien maksujen perusteella tai käyttäjän toiveesta. Avaimen pantti iLoq –avaimen pantti on 70€ avainta kohden. Pantin saa takaisin kun avaimen palauttaa sen tarpeen päättyessä. Nykyisten lukkojen avaimet, jotka on lunastettu Kotkan moottoriveneseuralta, ovat myös pantillisia. Pantin saa takaisin palautettaessa avain. Avaimia voi olla yksi tai muu rekisteriin merkitty määrä venepaikkaa kohden. Iloq-lukitus tulee myös Kuuttinkiin. Saarimaksun maksaneet saavat kulkuoikeuden sinne asennettaviin lukkoihin. Palauttamalla vanhan Kuuttingin saunan avaimen, jäsen saa 20€ hyvityksen uuden Iloq-avaimen pantista. ”Vanhat” venepaikkojen avaimet Ne venepaikan haltijat, joilla on maksettu venepaikka ja jotka ovat lunastaneet avaimensa ennen sitä kun KMVS on ottanut vastatakseen Metsolan sataman toiminnot ja alkanut ylläpitämään avainrekisteriä, voivat saada iLoq avainta lunastaessaan 10 € alennuksen, jos: - heillä on maksettu venepaikka jossakin Metsolan laitureista kaudelta 2020 - heillä on maksettu jäsenmaksu sekä venepaikka Metsolan laituriin kaudelle 2021 - he palauttavat nykyisiin lukkoihin käyvän avaimen 1 kpl Kevät 2021 Keväällä 2021 tulee Metsolassa normaalia enemmän järjestelyjä venepaikkojen suhteen. Tämän vuoksi avaimien jakaminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun suurin osa maksuista on suoritettu ja olemme saaneet uudet avaimet esiohjelmoitua kullekin käyttäjälle. Esiohjelmointi suoritetaan maksettujen maksujen perusteella antamalla avaimelle kulkuoikeus siihen laituriin, jossa sen haltijalla on venepaikka, Metsolan öljykoppiin sekä tarvittaessa Kuuttingin lukkoihin. Metsolan venepaikkojen haltijoiden avaimet jaetaan pääosin erikseen järjestettävinä avainpäivinä Metsolan rannan kopilla. Tällöin jaetaan avaimet niille, joilla avaimen saannin edellytykset täyttyvät. Avaimen saamisen edellytykset:

-Jäsenmaksu maksettu -Laituripaikka maksettu -Avaimen pantti maksettu

Avaimen pantti maksetaan paikanpäällä avainta haettaessa. Palautathan tällöin pantin hyvitykseen oikeuttavan vanhan avaimen! Maksu voidaan suorittaa käteisellä tai maksukortilla. Rinnakkaisavain voidaan luovuttaa yhteisomisteisten veneiden osaomistajille tai perheenjäsenille panttia vastaan. Osapuolen tai perheenjäsenen on oltava seuran jäsen. Kaikista avaimenhaltijoista kerätään yhtäläiset tiedot.

 

Sääntöjä:

1.Kulkuoikeus kullekin kulkualueelle myönnetään veneilykaudeksi kerrallaan. 2.Uusi kausi alkaa, kun kulkuoikeuksien edellyttämät maksusuoritteet on hoidettu. 3.Kulkuoikeudet poistetaan maksamattomien maksujen takia. Tämä koskee myös esim. Metsolan rannan talvisäilytysmaksuja. 4.Maksujen viivästymisen takia poistettujen kulkuoikeuksien palauttaminen tapahtuu 30€ lisähinnasta

 

 

 

 

 

HUOM! 2021 vuoden alkupuolella Metsolaan laitureihin tulee muutoksia,  A-laiturin alkuosat on uusittu ja satamaan saatu uusi E-ja B-laituri. Uudet venepaikat tulevat yleiseen jakoon, kun nykyiset pikanhaltijat ovat saaneet omat paikkansa. Ennen veneilykautta myös lukot ja avaimet vaihtuvat. Ilmoitamme tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

 

Metsolan venelaiturit

Kotkan Mootttoriveneseura ry on ostanut Kotkan kaupungilta keväällä 2010 Metsolan pienvenesataman viisi laituria . Laitureissa on yhteensä 209 venepaikkaa. Myös soutuvene-telakka kuuluu seuralle. Lisäksi talvisäilytysalue on seuran hoidossa.

 

Kentällä olevassa keltaisessa kopissa on keräilyastiat jäteöljylle, vedensekaiselle öljylle, liuottimille, pakkasnesteelle ja käytetyille öljysuodattimille. Käytetyt akut voidaan myös jättää koppiin. Huom! laituriporttien avaimet käyvät jätekeräyskopin oveen. 

Jäteöljyastiaan ei saa laittaa vedensekaista öljyä, koska öljyn jätehinta määräytyy jäteöljyn vesipitoisuuden mukaan. Puhtaasta jäteöljystä ei mene maksua, sen sijaan vedensekaisen jäteöljyn käsittelymaksu on 0,11€/kg.

 

Muuta jätehuoltoa ei ole järjestetty, veneilijät ja mökkiläiset vievät muut syntyneet jätteet pois satama-alueelta jätteille tarkoitettuihin astioihin. 

Metsolan pienvenesatamalla on oma pankkitili. Rahat jotka kertyvät venepaikkojen vuokrista käytetään laitureiden korjauksiin, rahaa on myös kerryttävä sataman tulevia investointeja varten.

 

Venepaikkojen vuokrauksen hoitaa Marjo Zamora numerosta 050 516 0805. ti 9-13 ja to 9-13

Venepaikkojen hinnat määräytyvät venepaikan leveyden mukaan. Paikkojen leveydet: 2.3m, 2.85m, 3.0m, 3.5m ja 4 metriä. Kaikki paikat ovat kelluvissa laitureissa, paitsi soutuveneille on oma ylösvetotelakka.

 

Metsolan kentän veneiden talvisäilytyspaikat

Huom! Veneitä ei saa jättää talveksi laitureihin!

Talvisäilytysmasku alle 5m veneille 35€ ja yli 5 m veneille 50€ Talvisäilytysalue jakaantuu kolmeen eri osaan, alueet täytetään alueen reunasta järjestyksessä. Veneet on sijoitettava sopivan tiiviisti, niin että liian suuria välejä ei jää. Talvisäilytysmaksun pitää suorittaa ennen nostoa rantatoimikunnan jäsenelle, maksusta saa lapun, joka tulee kiinnittää näkyvälle paikalle veneeseen tai peitepressuun.

 

Huom! Metsolan talvisäilytysalue on varattu vain Kotkan Moottorivenesura ry:n jäsenille. Mikäli et ole Kotkan Moottoriveneseura ry:n jäsen, mutta haluat tuoda veneen Metsolan talvisäilytysalueelle, on sinun liityttävä Kotkan Moottoriveneseura ry:n jäseneksi. Jäseneksi liittyminen onnistuu esim. nettisivujemme kautta. Veneitä ei saa sijoittaa muualle kuin talvisäilytysalueelle.

 

Metsolan rantatoimikunta

 

 

Metsolan rantatoimikunnalle kuuluu koko Metsolan pienvenesataman asiat. Metsolan rantatoimikunnan jäseneen voi ottaa venepaikanhaltija yhteyttä pienvene-satamaan liittyvissä asioissa. Mikäli asia ei vaadi venepaikanhaltijoiden yleistä kokousta, neuvottelee yhdistyksen johtokunta rantatoimikunnan kanssa. metsola_talvisailytys

 

 

Metsolan rantatoimikunta
Perttu Lempinen  050 375 8500 sähkökaapin avain
Jarmo Vairama 0440 87 6325 sähkökaapin avain
Ari Kinnunen 040 581 6962

sähkökaapin avain

Matti Koskinen 0400 911 460 sähkökaapin avain

 

Venepaikkojen hinnat
2.3 m leveä 167€
2.85m leveä 198€
3.0m leveä 228€
3.5m leveä 266€
4,0m leveä 310€
soutuvene 52€

 

Yhteystiedot

Traktori seuratraktori

0400 659 509

arki 8-16

0440 950 747

illat ja vkl

  • Sivusto päivitetty: 26.10.2021, 09:55.